Програмні модулі FossLook
Авторизація Windows

Інтеграція с Active Directory


Дозволяє авторизуватися користувачеві на сервері FossLook з використанням доменного логіна і пароля. Користувачеві не потрібно вводити додатковий логін і пароль. Для підключення до сервера FossLook досить увійти в систему і викликати клієнтський додаток.

Веб-сервер FossLook

Веб-сервер


З документами в FossLook можливо працювати як через клієнтське місце, так і з використанням Веб-клієнта - додатка для браузеру. Всі функції, які доступні в звичайному клієнті, доступні і через Веб. Веб надає можливість працювати з папками для документів, документами та поштовими повідомленнями.

Бібліотеки документів

Бібліотеки документів


Основний функціонал FossLook реалізований в модулі "Бібліотеки документів", який дозволяє створювати нові типи документів, розподіляти до них доступ користувачів, керувати функціями документів, створювати сховища документів і управляти ними. Використовуючи даний модуль, ви зможете автоматизувати бізнес-процеси вашого підприємства і організувати спільну роботу співробітників з документами.

Маршрути документів у FossLook

Маршрутизація документів


Документи в FossLook можуть переміщатися між користувачами з використанням доручень, які утворюють маршрути руху документів. Маршрути можуть бути послідовними, паралельними, або змішаними. Можлива завчасна підготовка маршрутів по шаблонах. Точки маршруту можуть бути як дорученнями, так і деякими діями над документом.

Поштовий сервер у FossLook

Транспорт Internet Mail


Використовуючи транспорт Internet Mail, ви можете створити власну корпоративну пошту, використовуючи доменні імена для поштових серверів і підключивши до них користувачів системи. Крім цього, для користувачів, які вже мають адреси на поштових сервісах тип gmail.com, може бути налаштовано обробку пошти цих сервісів. Таким чином, вся пошта користувачів буде знаходитися в одному місці.

Історія роботи з документом

Історія роботи з документами


При включенні історії на документ в ньому створюється закладка, де записується хто, від чийого імені і які зміни вносив до поля документа, а також значення поля до модифікації і після модифікації. Переглядати історію зміни документа можуть користувачі, включені до відповідної групи.

Статистика роботи з документами

Статистика роботи з документами


Ведеться статистика роботи з документом, що включає в себе значення часу першого звернення кожного користувача до документу, останнього звернення до документа, загального часу роботи кожного користувача з документом і кількості змінених в документі байт кожним користувачем.

Версії документу

Версійність


При підготовці документів часто виникає необхідність зберігати всі їхні версії для аналізу змін, що відбуваються в документі. FossLook дозволяє зберігати не тільки версії безпосередньо документа, але і версії картки документа. Цю функцію забезпечує модуль "Версійність".

Генератор звітів

Звіти


FossLook дозволяє будувати звіти за документами, які знаходяться у базі даних. При побудові звітів здійснюється групування документів за різними полями на необмеженій кількості рівнів. Результати побудови звітів можна вивантажити в .csv файл. Список документів, що потрапляють у відповідну групу звіта можна оперативно переглянути.

ЭЦП документу

Електронний цифровий підпис


В FossLook можна підписувати документи електронним цифровим підписом. Підписуватися може як весь документ в цілому, так і окремі поля документа і вкладені в документ файли. Налаштування полів документа, що підлягають підпису ЕЦП, проводиться адміністратором системи. В FossLook може використовуватися ЕЦП різних криптопровайдерів.

Періодична задача

Періодичні задачі


Для забезпечення нагадувань про якусь подію чи про виконання будь яких дій над документом використовуються періодичні задачі. Нагадування можуть бути одноразовими або будуватися за певним алгоритмом. Наприклад, можна створити нагадування по документу, який вимагає періодичного виконання.

Шаблон для друку

Шаблони для друку документів


FossLook надає можливість друку документів за шаблоном. Шаблон для друку готується в Word. Поля шаблону заповнюються значенням полів з картки документа.

Автозв'язки документів

Автозв'язки


Документи зазвичай мають між собою логічні зв'язки. Наприклад, є різні документи, які стосуються одного кореспондента, такі як договори, листування, комерційні пропозиції та інші. FossLook надає можливість зв'язати їх в автоматичному режимі за обраним ключовим полем. В нашому випадку це буде поле "Кореспондент". При цьому документи можуть створюватися в різних папках і різними користувачами. Всі документи, які задовольняють умовам зв'язку, будуть відображатися в окремій закладці автоматично.

Переписка

Листування за документом


Часто доводиться вести листування по електронній пошті з зовнішніми кореспондентами щодо якогось документу, наприклад, при узгодженні договору. В FossLook все це листування можна приєднати безпосередньо до документу в однойменній закладці. При цьому є можливість приєднувати електронні листи, як в ручному, так і в автоматичному режимах.

Поля зазвичай, обов'язкові поля

Автозаповнення полів


У документі можливе попереднє налаштування полів значеннями зазвичай, що підвищує зручність роботи користувачів з документом. Крім цього, поля можна відзначити як обов'язкові для заповнення.

Обчислювальні поля, арифметичні дії над полями

Обчислювальні поля


Над полями картки документу можливо здійснювати арифметичні дії. Такі як додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степеня, округлення, підсумовування колонок полів дочірніх та пов'язаних документів.

Автоматична нумерація документів

Автонумератор


Деяким документам буває необхідно присвоювати реєстраційний номер в автоматичному режимі. Цю функціональність забезпечує модуль автонумерації документів.

Готові рішення, побудовані на базі платформи FossLook

Система електронного документообігу FossDoc


Електронний документообіг FossDoc дозволяє працювати з організаційно-розпорядчою документацією такою як вхідні та вихідні листи, накази, службові записки, розпорядження, протоколи, зверненням громадян та іншими типами документів. Ви можете самостійно створювати нові типи документів і включати їх до складу FossDoc. Система надає можливість організувати рух документів між співробітниками, створювати резолюції та доручення по документам, контролювати їх виконання, вести номенклатуру справ і журнал передачі документів. Підтримуються різні групи доступу та ролі користувачів залежно від функціональних обов'язків співробітників.

Система управління взаємовідносинами з клієнтами FossLook CRM

Рішення FossLook CRM побудовано на основі платформи FossLook без використання будь яких засобів програмування, а тільки з використанням функцій і модулів платформи. FossLook CRM надає можливості ведення бази клієнтів та обліку всіх взаємин з ними. Ви можете зберігати інформацію про переговори, листування, контактних осіб, презентаціях, договорах та інших документах, типи яких FossLook дозволяє формувати самостійно. При цьому вся ця інформація автоматично об'єднується в єдиний профіль - паспорт клієнта. Рішення поставляється безкоштовно.

Система автоматизації роботи клінінгових компаній FossLook Cleaning

FossLook Cleaning - це спеціалізоване рішення, яке використовується в клінінгових (прибиральних) компаніях і дозволить вам поліпшити роботу з вашими клієнтами. Всі договори, факти переговорів і прибирань, рахунки та інші документи, що визначають взаємовідносини із замовниками та підрядниками будуть доступні персоналу вашої компанії в оперативному режимі. Ви завжди будете мати достовірну інформацію про графік прибирань для ваших клієнтів, станом оплат за прибирання, якістю виконання прибирань. Використовуючи можливості платформи FossLook, ви зможете самостійно реалізувати необхідний вам додатковий функціонал.

Система управління заявками компанії FossLook Заявки

Якщо у вашій організації існує безліч різнотипних заявок на виконання робіт, надання послуг та узгодження документів, то рішення FossLook Заявки дозволить вам автоматизувати роботу з ними. Ви зможете створювати будь-які види заявок, погоджувати їх, контролювати виконання, підписувати заявки електронним цифровим підписом (ЕЦП) і перевіряти її цілісність. Всі заявки зберігаються в архіві і ви зможете будувати по ним звіти.

Система конструкторського документообігу FossLook KD

Рішення FossLook KD призначене для організацій, що працюють з конструкторською документацією. Дане рішення дозволяє організувати зберігання і спільну роботу з конструкторською документацією. Використовуючи FossLook KD ви зможете легко проводити пошук і різні варіанти вибірок конструкторської документації. Рішення поставляється безкоштовно.

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.