Skip Navigation LinksСтатті > Зв'язування документів між собою > Зв'язування документів автоматично

Автоматичне зв'язування документів


З метою полегшення встановлення взаємозв'язків між документами передбачена можливість автоматичного встановлення посилань з одного документу на інші документи. Для встановлення таких посилань використовується так зване «ключове поле». Це поле, яке присутнє одночасно в обох, що пов'язуються, документах і посилається на одні й ті ж довідники. Наприклад, в нашому випадку поле «Кореспондент» в документі «Паспорт Кореспондента» посилається на довідник «Кореспондент» і поле «Корреспондент» в «Технічній і Комерційній пропозиціях» посилається на цей же довідник. Тепер, якщо значення поля «Кореспондент» в документі «Паспорт Кореспондента» збігатиметься зі значенням поля «Корреспондент» в «Технічній або комерційній пропозиціях», то система автоматично встановить посилання на потрібні документи.

Створимо в типі документу «Паспорт Кореспондента» дві закладки «Посилання на договори» і «Посилання на пропозиції». У першій закладці будуть присутні всі посилання на договори з Кореспондентом, на якого заведено паспорт, а в другій закладці будуть посилання одночасно на технічні та комерційні пропозиції для цього Кореспондента.

Для створення закладки в типі документу натисніть "Створити"

Створення поля для автозв'язків

введіть ім'я закладки, виберіть тип поля «Посилання на документи» і натисніть «Редактор зв'язків».

Вибір редактора автозв'язків

Далі необхідно встановити правило, за яким будуть зв'язуватися документи. Таких правил може бути декілька, але тут, для простоти викладу, ми розглянемо створення одного правила. Для створення правила натисніть

Правила для автозв'язків

Введіть найменування правила і виберіть поле для зв'язку «Кореспондент». По ньому будуть зв'язуватися документи. Система вибере всі типи документів, що зберігаються в ній, і мають таке ж ключове поле. Далі виберіть тип документу «Договір» і натисніть

Редагування правил

Збережіть це правило.

Збереження правил

Створимо другу закладку «Посилання на пропозиції». У даній закладці будуть міститися посилання на два типи документу «Технічні пропозиції» і «Комерційні пропозиції»

Редактор зв'язків між документами

Після збереження, внесених змін, тип документу придбає наступний вигляд

Тип документу з автозв'язками

З клієнтського місця відкриємо наш документ «Паспорт Кореспондента» і перейдемо на закладку «Посилання на пропозиції». Тут відображаються всі пропозиції, які відправлялися даному Кореспонденту. У цю ж закладку можна додавати посилання і в ручному режимі, натиснувши на .

Додавання пов'язаних документів в ручному режимі

Кнопка «Автозв'язки» служить для того, щоб відключити автоматичні зв'язки і залишити зв'язки додані в ручному режимі. Тобто якщо ми відіжмемо кнопку «Автозв'язки», то побачимо пусту закладку так як в неї не додавали зв'язки в ручному режимі.

Відключення автозв'язку
© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.