Skip Navigation LinksСтатті > Автоматизація бізнесу

Автоматизація бізнесу


Метою діяльності керівництва будь-якого комерційного підприємства є отримання максимального доходу при зменшенні власних витрат. Для досягнення цієї мети служать бізнес-процеси. На кожному підприємстві існують свої бізнес-процеси, незалежно від того, усвідомлює це керівництво чи ні.

Будь-який бізнес-процес має свої складові. З одного боку - здійснюється загальне керівництво підприємством, приймаються рішення про тактичний і стратегічний його розвиток, з іншого боку - здійснюється операційна діяльність, спрямована на отримання доходу за допомогою залучення клієнтів, задоволення їх попиту, забезпечення виробничих процесів і т.п., і з третього боку - виробляється загальна підтримка діяльності підприємства, а саме, бухгалтерський та податковий облік, забезпечення інфраструктури, різна загальногосподарська діяльність.

Найпростіше автоматизувати бізнес-процеси, які піддаються формалізації. У зв'язку з цим більшість підприємств вже зараз використовують програми для бугхалтерського, податкового, кадрового та складського обліку, так, як їх легко формалізувати. Управлінську та операційну діяльність навпаки складно формалізувати, через наявність людського фактора, особливостей в роботі підприємства, специфіки товарів, послуг і клієнтів.

Існує кілька шляхів вирішення цієї проблеми:

  • Створення власного програмного забезпечення. Перевагою цього рішення є можливість зробити "те, що хотіли". Недоліком - "не вийшло те, що хотіли". А якщо серйозніше, то це висока вартість рішення, тривалий термін впровадження і необхідність постійних доробок при зміні бізнес-процесу.
  • Використання готових програмних продуктів, що допускають мінімальні зміни. Перевага такого рішення полягає в тому, що програми легко встановити, але при їх запуску в експлуатацію доводиться підлаштовувати бізнес-процес під логіку їх роботи, що не завжди реально. Найчастіше це рішення так і не використовується.
  • Використання готових програмних продуктів, що дозволяють робити їх налаштування самостійно відповідно до власних потреб. Переваги і недоліки такого рішення залежать від того, наскільки гнучко можна робити таке налаштування, тобто від можливостей самого програмного продукту.

FossLook позиціонується нами як платформа, використовуючи можливості якої, ви зможете створювати свої власні бізнес-додатки. Або розширювати функціональність, пропонованих нами рішень.

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.