Skip Navigation LinksСтатті > Обчислювальні поля

Заповнення полів обчислюваними значеннями

Картка FossLook надає можливість виконувати арифметичні дії над числовими і грошовими полями. Таким чином значення обчислювального поля може залежати від значень одного або декількох інших полів.

Для завдання значень обчислювальних полів необхідно відкрити сторінку "Бібліотеки документів" програми адміністрування і створити документ, в якому будуть застосовуватися обчислювальні поля. Наприклад, це буде документ "Товар", в картці якого буде поле "Вартість", яке дорівнює добутку полів "Кількість" та "Ціна". "Ціна" і "Вартість" є грошовими полями, а "Кількість" - числове. (Як створювати свої типи документів можна подивитися в статті "Створення типу документа")

Форма редагування типу документа

Оберіть в документі поле "Вартість", значення якого буде обчислюватися, візьміть його на редагування і перейдіть на закладку "Обчислюване значення".

Закладка для обчислювальних полів

За допомогою кнопки "Поля" виберіть потрібні поля і задайте формулу для розрахунку. Ці поля відображаються в основний картці документа.

Редагування обчислювального поля

Тепер в картці документа поле вартість буде обчислюватися автоматично.

Розрахунок обчислювального поля

Ускладнимо завдання. Припустимо нам потрібен документ "Відомість", до складу якого входять документи "Товар" в якості дочірніх. Також у відомості буде поле "Загальна сума", яке повинно обчислювати сумарне значення всіх полів "Вартість" документів "Товар", що належать до відомості.

Спочатку створимо дочірній документ "Відомість" з полями "Товари" (типу "Дочірні документи", яке пов'язане з документами типу "Товар") та "Загальна сума":

Обчислювані поля в дочірньому документі

Відредагуємо поле "Загальна сума", використовуємо функцію summ (вираз), аргументами якої зробимо поля "Вартість товару" дочірніх документів "Товар":

Поля дочірнього документа

Примітка: слово summ і дужки набираються вручну з клавіатури.

Тепер, після вводу дочірніх документів "Товари",

Заповнення карток товару

ми отримаємо у відомості значення поля "Загальна сума", як суму вартостей всіх товарів.

Значення поля вартість
© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.