Skip Navigation LinksСтатті > Ефективне управління підприємством за допомогою FossLook

Ефективне управління підприємством за допомогою FossLook


Як прийнято вважати, успіх бізнесу залежить від трьох складових: ідеї чи продукту, з яким компанія виходить на ринок, персоналу, який реалізує бізнес-ідею (виробляє продукт) і мотивації персоналу. І якщо першу складову якось поліпшити навряд чи можливо - ідея або є, або її немає, а з неякісним продуктом взагалі краще не виходити на ринок, то, що стосується роботи персоналу і його мотивації, - можливі, як мовиться, варіанти. Саме тут і виникає задача управління людськими ресурсами.

Платформа FossLook є програмним рішенням, яке дозволить вам ефективно керувати ресурсами і підприємством в цілому, використовуючи наступні її можливості:

Робота з віддаленими підрозділами

Багато організацій мають розподілену структуру і територіально їх підрозділи можуть бути віддалені один від одного. FossLook дозволяє працювати з співробітниками цих підрозділів, використовуючи віртуальну структуру підприємства, яка відповідає реальній.

Віртуальна структура підприємства

При цьому підрозділи вашої організації можуть фізично знаходитися в різних містах і країнах. FossLook дозволяє підключатися робочим місцям користувачів до серверу додатків і бази даних через Інтернет. Детальніше про підключення до серверу системи через Інтернет розглянуто тут.

Механізм доручень як засіб контролю виконавської дисципліни

FossLook дозволяє створювати свої типи документів або використовувати існуючі. (Під документом в системі розуміється будь яка упорядкована інформація, що описує будь-який аспект бізнес-процесу на вашому підприємстві).

Для передачі документа від одного користувача до іншого використовується механізм доручень. У дорученні вказується задача, що потрібно зробити по даному документу, а також терміни її виконання.

Приклад доручення

Сукупність доручень по документу утворює маршрут руху документа.

Приклад маршруту документа

У системі можна створювати досить складні маршрути, які об'єднані логічними умовами І / АБО, доручення можуть бути адресовані як конкретному виконавцю, так і відправлені на виконання до підрозділу.

Складний маршрут документу

Для того, щоб доручення вважалося виконаним, виконавець повинен відзвітувати по ньому. Автор же доручення може відстежувати стан доручення, зняти його з виконання, закрити доручення або відправити на доопрацювання.

Для наочного контролю за виконанням доручень ви можете створити власні віртуальні папки, які будуть фільтрувати документи щодо термінів їх виконання (термін наближається, прострочено і т.п.).

Історія та статистика - логування роботи користувачів

Однією з можливостей для оцінки ефективності роботи співробітників над тими чи іншими завданнями (документами) є функціонал логування роботи c документом. У системі може вестися запис історії роботи з документами, де фіксуються зміни, які робилися користувачами. Записуються автор змін, поля документу, які були змінені, значення даних полів до та після змін.

Запис історії документу

Статистика записує часи першого і останнього звернень користувачів до документа, розраховує загальний час роботи кожного користувача з документом і кількість інформації, зміненої в документі кожним користувачем.

Запис статистики роботи з документом
© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.