Статті та документація

Статьи > Звіти

Звіти

  • Генератор звітів

    Для побудови звітів, в FossLook використовується механізм групування, який дозволяє групувати документи, що знаходяться в довільній папці. Групування може здійснюватися по полях документа з необмеже...

© 2001-2021 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.