Skip Navigation LinksСтатті > Ієрархічна структура організації > Властивості підрозділу та користувача

Властивості підрозділу та користувача


Ви можете управляти властивостями підрозділу

Властивості підрозділу

і властивостями користувачів.

Властивості користувача

Користувачі можуть бути об'єднані в групи

Об'єднання користувачів у групи

Як створити структуру організації?

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.