Skip Navigation LinksСтатті > Варіанти надання доступу до папок, документів і полям документу > Делегування повноважень співробітника > Делегування повноважень співробітником

Делегування повноважень співробітником


Співробітник сам може делегувати свої повноваження іншому співробітнику. Для цього потрібно зайти в меню «Сервіс / Налаштування» на робочому місці користувача

Налаштування на робочому місці користувача

вибрати пункт «Делегування» і додати користувачів, яким хочете делегувати свої повноваження

Делегування своїх повноважень іншому користувачеві

Відстеження системою делегованих повноважень

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.