Skip Navigation LinksСтатті > Створення структури організації > Створення дерева підрозділів

Створення дерева підрозділів


Виберіть пункт меню «Підрозділи» в Майстрі адміністрування

Меню роботи з підрозділами

і додайте підрозділ з найменуванням вашої організації.

Створення підрозділу

В результаті отримаєте кореневий запис в дереві підрозділів.

Коренева запис в структурі підрозділи

Далі, додаючи підрозділи в потрібних точках, створіть загальну структуру організації.

Загальна структура організації

Для коректної роботи з термінами виконання документів рекомендуємо заповнити робочий календар підрозділів. В робочому календарі відзначаються вихідні та святкові дні. Якщо строк виконання завдання вказано в днях, то при обчисленні дати виконання завдання вихідні дні враховуються. При цьому властивості календаря вищестоящого підрозділу поширюються на нижчестоящий підрозділ, якщо календар цього підрозділу не заповнювався. Тобто якщо ми заповнимо робочий календар ТОВ "Консалтинг", то календарі всіх його підрозділів будуть аналогічними. Заповнення робочого календаря окремого підрозділу потрібно тільки в тому випадку, якщо він відрізняється від календаря вищестоящого підрозділу. Для цього виберіть режим редагування підрозділу і створіть в ньому робочий календар.

Створення робочого календаря підрозділу

В робочому календарі призначте вихідні дні і вкажіть святкові.

Робочий календар підрозділу

Закладки, що залишилися, для властивостей підрозділу поки можна не заповнювати, їх опис дано в інших статтях сайту.

Управління користувачами


© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.