Skip Navigation LinksПрограмування > Програмування валідації значень полів

Програмування валідації значень полів


У даній статті ми вивчимо можливості FossLook з валідації значення полів.      Ознайомтеся зі статтею "Програмування в FossLook" для отримання базових знань, необхідних      для розуміння викладеного матеріалу.

У даній статті ми продовжимо роботу над нашою бібліотекою "Моя бібліотека". У нашому розпорядженні є документ такого виду:

Документ FossLook

Припустимо, що вам потрібно валідувати значення поля Термін виконання , щоб зазначена дата не могла бути      менше поточної.

У реалізації даного завдання нам допоможе подія CanSave , яке надається базовим класом картки. Відкрийте файл Form.cs з скрипта картки документа, і додайте заготовку коду:

// "Тег поля Термін виконання"
    DS.TPropertyTag _FromDateTag = Foss.FossDoc.ApplicationServer.Converters.PropertyTag.FromString("0x80790040");

    public override bool CanSave
    {
      get
      {
        bool result = base.CanSave;

        IDocumentCardField documentCardField = Fields[_FromDateTag];
        if (documentCardField != null && documentCardField.Value != null)
        {
          DateTime selectedDate = (DateTime)documentCardField.Value;
          if (selectedDate < DateTime.Now)
          {
            result &= false;
            System.Windows.Forms.MessageBox.Show(
              "Ви вказали дату, яка менше поточної",  
              "P,Зберегти",                 
              System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK,  
              System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Warning);
          }
        }

        return result;
      }
    }

Якщо ви введете дату менше поточної і натиснете на кнопку "Зберегти", документ буде не збережений, а ви побачите на екрані повідомлення такого виду:

Документ FossLook

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.