Skip Navigation LinksСтатті > Спільна робота з документами > Використання можливостей FossLook > Маршрутизація документів > Співвиконавці доручень. Складний умовний маршрут

Співвиконавці доручень. Складний умовний маршрут


Починаючи з версії 5.3, в системі з'явилася можливість створення складних маршрутів, які дозволяють одночасно використовувати умови "І" та "АБО" в паралельних маршрутах. Дана можливість реалізована за допомогою механізму співвиконавців доручень. Пусть, наприклад, вам потрібно автоматизувати наступний процес роботи з документом:

Складний умовний маршрут документу

Тут керівник організації відправляє документ на виконання в два відділу (паралельне виконання з умовою "І"). Спочатку документ потрапляє до начальників відділів. Розглядається ситуація, коли рішення по документу можуть прийняти як начальники відділів, так і їх заступники. Таким чином, усередині відділу виконання відбувається за схемою "АБО" - або начальник відділу, або його заступник може виконати роботу по документу. Далі документ переміщається на виконання в відділ.

Розглянемо процес створення наведеного вище маршруту. Користувач Директор створює маршрут для будь-якого документу (наприклад, "Договір") і вибирає виконавцем Начальника відділу 1:

Створення маршруту документу. Вибір виконавця доручення

На закладці "Співвиконавці" майстра відправки доручень за допомогою кнопки "Додати співвиконавців" вибирається користувач "Заст. Нач. Відділу 1":

Вибір співвиконавця доручення

НЕ запускаємо маршрут на виконання, припускаючи його подальше редагування:

Діалог запуску маршруту документу

Далі додається паралельна точка маршруту для виконання документу Начальником відділу 2. Дві паралельні точки маршруту об'єднуються умовою "І" (тобто наступні точки маршруту запустяться тільки тоді, коли одночасно завершаться дані дві):

Додавання нової точки маршруту документу

Аналогічно, як і для Відділу 1, на закладці "Співвиконавці" за допомогою кнопки "Додати співвиконавців" вибирається користувач Заст. нач. відділу 2:

Додавання співвиконавця доручення

Далі створимо дві точки на виконання документу у відділах і запустимо маршрут за допомогою відповідної кнопки:

Маршрут виконання документу на відділ

Користувач Начальник відділу 1 відкриє у себе доручення і побачить документ з маршрутом, де він вказаний основним виконавцем. Він може відзвітувати по документу і закрити таким чином свою точку маршруту:

Документ у виконавця

З іншого боку користувач Заст. нач. відділу 1 також може відкрити у себе доручення і побачить документ з маршрутом, де він вказаний співвиконавцем.

Документ у співвиконавця

Якщо Заст. нач. відділу 1 натисне кнопку "Прийняти до виконання", система автоматично закриє точку маршруту у Начальника відділу 1 і зробить виконавцем даної точки Заст. нач. відділу 1:

Документ прийнятий на виконання

Точно так можуть вчинити користувачі Начальник відділу 2 і Заст. нач. відділу 2. Після того як будуть завершені точки 1-го етапу маршруту, виконання документу перейде у відповідні підрозділи.


Виконання доручень, відправлених на підрозділ

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.