Skip Navigation LinksСтатті > Спільна робота з документами > Використання можливостей FossLook > Доручення

Доручення


Для відправки доручення по документу слід вибрати пункт меню "Відправити по маршруту" та вибрати вид доручення

Відправлення документу за маршрутом

Далі вибираємо виконавців доручення. Як видно з форми вибору, виконавцем доручення може бути як співробітник, так і підрозділ.

Вибір виконавця доручення

Далі готується саме доручення. Термін виконання доручення може бути вказаний в різних форматах. При цьому якщо він вказаний в днях, то будуть враховуватися тільки робочі дні відповідно до Робочого календаря підрозділа. Доручення може бути з однаковими параметрами для всіх виконавців при включенні властивості або для кожного виконавця можна задати свої параметри. При натисканні на автору доручення будуть приходити повідомлення про завершення роботи з дорученням від кожного виконавця. У саме доручення можна додати вкладені файли, для кожного виконавця - свої.

Налаштування терміну виконання доручення і повідомлення про виконання доручення

Для доручень типу "На погодження" додається кнопка управління / . Вона має два стани. Перший - при незгоді виконавця маршрут триває далі, другий - при незгоді виконавця маршрут зупиняється.

Налаштування доручення На узгодження

Після заповнення параметрів доручень ви можете відразу відправити документ в роботу, натиснувши "Запустити маршрут", або відредагувати маршрут його руху, вибравши "Не запускати маршрут".

Налаштування часу запуску маршруту

Доручення надходять в поштові папки "Вхідні" виконавців і поміщуються в папку "Відправлені" автора доручень. Якщо доручення надіслано на підрозділ, то всі співробітники цього підрозділу отримують його в свою папку "Вхідні".

Залежно від виду доручення існують деякі особливості роботи системи з ними. Доступні в системі види доручень пропонуються при відправці документа по маршруту.

  • "На виконання (автоматичне закриття)" - даний вид доручення вважається виконаним в момент створення звіту виконавцем цього доручення. Для даного виду доручення існує поняття "На доопрацювання" тобто, якщо автор доручення не задоволений якістю його виконання, воно може бути надіслано виконавцю повторно;
  • "На ознайомлення" - даний вид доручення вважається виконаним в момент відкриття цього доручення виконавцем;
  • "На виконання (ручне закриття)" - даний вид доручення вважається виконаним в момент його закриття автором. Для цього виду доручення також існує поняття - "На доопрацювання ".
  • "На погодження"- даний вид доручення вважається виконаним в момент вибору виконавцем доручення статусу "Згоден" або "Не згоден".
  • "Відправити за шаблоном маршруту"- в системі доступні шаблонні маршрути, які готуються заздалегідь.

Маршрутизація документів

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.