Skip Navigation LinksСтатті > Створення власного типу документу

Створення власного типу документу


Документ в системі FossLook характеризується деяким набором полів, який його описує, наприклад, поле "Дата створення документа" та функціями, які доступні для даного типу документу, наприклад, "Узгодження". Кількість типів документів в системі необмежено. Нові типи документів може створювати адміністратор системи. Прикладами типів документів можуть служити "Договір", "Службова записка", "Вхідний лист" і т.д. Кожен з цих типів характеризується своїми полями і функціями.

Мета даної статті - показати основи створення власного типу документу, папки для його зберігання та надання доступу для роботи з ним. Ми створимо документ типу "Договір", папку для зберігання документів цього типу і дамо доступ до цієї папки всім користувачам системи.

Документ Договір
© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.