Skip Navigation LinksСтатті > Приклади використання типів полів в FossLook

Приклади використання типів полів в FossLookПерелік усіх типів полів, доступних в FossLook, наведений у статті "Типи полів, які підтримуються в документах FossLook ."

Прості типи полів - "Строкові", "Логічні", "Числові", "Грошові" і "Час" не вимагають додаткового розгляду, так як дії з ними практично визначаються їх назвою.

Тут ми розглянемо більш складні типи і почнемо з типу поля "Довідкове".


Робота з довідковими полями

Часто буває необхідно вносити дані, які повторюються в різних документах і містять тільки один запис. Наприклад, поле "Вид відправки документу" може набувати значення "Кур'єр", "Електронна пошта", "Звичайна пошта" та подібні. В цьому випадку для поля "Вид відправки документа" краще вибрати тип "Довідкове".

При збереженні поля система автоматично створить однойменний довідник.

Створення довідкового поля

Якщо ж для різних полів в різних типах документів ми хочемо використати вже існуючі довідники, то, натиснувши кнопку, Існуючі довідники, ми зможемо вибрати вже готовий довідник з доступних бібліотек.

Вибір довідника для поля

У самому документі дане поле буде виглядати наступним чином.

Вибір довідника для поля

В деяких випадках потрібно щоб поле приймало кілька значень, наприклад, була відправка документа, як по електронній пошті, так і за допомогою кур'єра. Для вирішення цього завдання існує тип поля "Довідкове багатозначне":

Створення довідкового багатозначного поля

Поле можна оформити як окремої закладкою,

Довідкове багатозначне поле окремою закладкою

так і полем на основній картці документа.

Довідкове багатозначне поле на картціРобота з посиланнями на документи

В деяких випадках довідники можуть складатися з записів, що містять кілька полів. Наприклад, розглянемо довідник товарів, на які буде посилатись документ типу "Договір".

У товару найменування - це ключове значення, яке буде відображатися в картці документа, але при цьому товар містить і інші властивості, такі як, одиниця виміру, ціна і кількість. В цьому випадку потрібно використовувати тип поля "Посилання на документ" у "Договорі". Спочатку створимо сам тип документа, Товар, а потім пошлемося на нього.

В момент створення нового типу документа його форма виглядає наступним чином:

Создание ссылочного документа

Для того щоб ключове поле "Найменування товару" відображалося в картці основного документа, необхідно відключити чекбокс "Заповнювати ім'я автоматично" і змінити поле "Ім'я" на поле "Найменування товару", натиснувши "Редагувати". Крім цього, додамо в наш тип документу "Товар" поле "Одиниця виміру" - довідкове, поле "Ціна за одиницю" - грошове, і поле "Кількість" - числове. В результаті наша форма документа типу "Товар" прийме наступний вигляд.

Редагування посилального документа

Тепер можна приступити до створення і самого поля типу "Посилання на документ" в документі "Договір".

Створення поля Посилання на документ

При натисканні кнопки Кнопка вибору посилання на папку з документами буде запропонований набір папок, на які можна зробити посилання. Виберіть потрібну папку, в даному випадку, папка "Товар"

Вибір типу документів для посилання

Вид картки самого документа, в якому є поле типу "Посилання на документ" наведено нижче.

Картка документа з посиланням на інший документ

Відкривши картку документа "Товар", на нього йде посилання, ми побачимо там відповідні поля "Одиниці виміру", "Ціна за одиницю" і "Кількість"

Довідковий документ

За аналогією з довідковими полями, поля посилання для документів також можуть бути багатозначними і оформлятися як в основній картці, так і окремої закладкою. Виберемо тип поля "Посилання на документи":

Створення поля Посилання на документи

Самі документи для поля, яке оформлено окремою закладкою, виглядатимуть так,

Пов'язані документи в окремій закладці

а для поля в основний картці документа - так:

Пов'язані документи в окремій закладці

Робота з дочірніми документами

Платформа FossLook підтримує ще один тип документу - дочірній. Його особливість є спільне існування тільки з батьківським документом. Прикладом дочірнього документу може бути акт виконаних робіт за договором. Тут договір - батьківський документ, а акт виконаних робіт - дочірній. Враховуючи природу дочірнього документу, він самостійно не існує, і для нього в системі немає папки для відображення. При необхідності дочірні документи можна відобразити в віртуальній папці, використовуючи функцію пошуку по всій базі.

При створенні поля типу "Дочірні документи"

Створення поля Дочірні документи

необхідно або створити відповідний тип документу або вибрати його з існуючих. В нашому випадку типу документа "Акт виконаних робіт" немає, - отже ми його створимо, натиснувши Створити.

Вибір потрібного типу документа

Ми створили документ типу "Акт виконаних робіт".

Тип документу Акт виконаних рабіт

Після його збереження цей тип документу можемо вибрати в якості дочірнього при його створенні в Договорі.

Вибір типу документа Акт виконаних робіт

В результаті отримаємо поле типу "Дочірні документи", яке посилається на документ типу "Акт виконаних робіт"

Тип поля Дочірній документ

Картка документу Договір з даним полем буде виглядати наступним чином:

Картка документу

Іноді дочірній документ буває один (по анології з довідниками). В цьому випадку потрібно вибирати тип поля "Дочірній документ".

Тип поля Дочірній документ

Дане поле оформляється на основній картці документа.

Картка документу

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.