Skip Navigation LinksСтатті > Типи полів, підтримуваних в документах FossLook

Типи полів, які підтримуються в документах FossLook


Документ в FossLook складається з деякого набору полів і вкладених у нього файлів. При створенні власного типу документу вам необхідно буде створювати власні поля, вибираючи їх тип.

Загальний вид документу

Список типів полів, які доступні в системі, наведено на малюнку нижче. Далі більш детально розглянемо особливості кожного типу поля.

Загальний список типів полей

Строкові типи

До строкових типів полів відносяться:

 • строковий (індексований);
 • багатостроковий (індексований);
 • строковий.

Відмінність індексованих полів від інших в тому, що за їх значенням можна проводити пошук документів в БД. Поля типу "Строковий" та "Строковий (індексований)" призначені для введення одного рядка даних. Максимальний розмір поля типу "Строковий" не обмежений. Поле типу "Багатостроковий (індексований)" дозволяє вводити значення в декілька рядків.

Строкові типи поля

Для строкових типів ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Мінімум — мінімальна кількість знаків для значення поля. Якщо пусто, мінімум не обмежується.
 • Максимум — максимальна кількість знаків для значення поля. Для індексованих полів максимум може бути не більше 450. Для типу "Строковий" максимум не обмежений.

Логічний

Даний тип поля призначений для реалізації checkbox (галочки для вибору). З налаштувань логічного типу поля доступна тільки обов'язковість його введення.

Логічний тип поля

Числовий

Даний тип призначений для введення числових даних.

Логічний тип поля

Для типу "Числовий" ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Мінімум — мінімальне значення поля. Якщо пусто, мінімум не обмежується.
 • Максимум — максимальне значення поля. Введене значення для максимуму не може бути менше мінімуму.
 • Кількість знаків після коми — визначає кількість знаків після коми (мін. - 0 знаків, макс. - 5).

Грошовий

Даний тип призначений для введення в документ грошових даних.

Логічний тип поля

Для типу "Грошовий" ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Мінімум — мінімальне значення поля. Якщо пусто, мінімум не обмежується.
 • Максимум — максимальне значення поля. Введене значення для максимуму не може бути менше мінімуму.
 • Символ валюти — задає позначення валюти, яке буде відображатися після цифрової частини.

Типи часу

До типів часу відносяться:

 • дата;
 • дата/час;
 • час.

Поля даних типів призначені відповідно для введення дати, дати / часу і часу.

Поля типу дата/час

Для типів часу ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Не враховувати UTC — якщо поставити тут галочку, значення, введені в поля даного типу, будуть однаково відображатися на робочих місцях в різних часових поясах. Якщо залишити поле порожнім, дата і час будуть перераховуватися з урахуванням поясного часу.

Довідкові типи

До довідкових типів відносяться:

 • довідкове;
 • довідкове багатозначне.

Поля даних типів призначені для зв'язку відповідного поля картки документу із записом в довіднику. Причому, тип "Довідкове багатозначне" дозволяє встановити зв'язок з декількома записами довідника.

Справочний тип поля

Для даного типу поля ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Довідник — ім'я довідника, зі значеннями якого встановлює зв'язок дане поле. Якщо вказати ім'я неіснуючого довідника, при збереженні поля довідник з цим ім'ям буде створений автоматично.
 • Окремою закладкою — дана властивість з'являється тільки у типу поля "Довідкове багатозначне". Визначає, яким чином користувач вибиратиме значення довідника - за допомогою поля або закладки в картці документа (якщо встановлена галочка).

Якщо ви вже зберегли поле довідкового типу, то є можливість відкрити відповідний довідник прямо з форми властивостей поля (за допомогою контекстного меню):

Відкриття довідника з форми властивостей поля

Посилання на документи

Підтримується два типи даного поля:

 • посилання на документ;
 • посилання на документи.

У першому випадку можна ввести посилання тільки на один документ, у другому випадку на безліч документів.

Даний тип полів призначений для створення посилання на документ з вибраної папки:

Тип поля посилання на документи

Для типу "Посилання на документи" ви можете призначити наступні властивості:

 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Папка — ім'я папки, звідки будуть вибиратися документи для створення на них посилання. Якщо папка не вказана, то користувач зможе вибирати документ для створення посилального зв'язку, починаючи пошук із свого кореня папок.
 • Окремою закладкою — дана властивість визначає, яким чином користувачеві будуть відображатися документи - за допомогою поля або закладки в картці документа (якщо встановлена галочка).
 • Редактор зв'язків — використовуючи цю функцію, ви можете пов'язувати документи в автоматичному режимі. Більш докладно про це можна подивитися тут.

Дочірній документ

Даний тип полів дозволить організувати в картці документа посилання на документ, який породжується даним документом.

Тип поля дочірні документи
 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Тип документу — ім'я типу документа, який створюватиметься за допомогою даного поля. Обов'язково має бути заповнено.

Дочірні документи

Даний тип полів дозволить організувати в картці документа закладку, за допомогою якої ви зможете створювати кілька документів заданого типу і зберігати на даній закладці посилання на них.

Тип поля дочірні документи
 • Обов'язкове поле — визначає, чи буде поле обов'язковим для заповнення.
 • Тип документу — ім'я типу документа, який створюватиметься за допомогою даного поля, обов'язково має бути заповнено.

Як створити свій тип документа, використовуючи різні типи полів можна подивитися тут.

А з особливостями використання типів полів можна ознайомитися в статті "Приклади використання типів полів в FossLook".

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.