Skip Navigation LinksСтатті > Зберігання та експорт даних соціологічних досліджень

FossLook для соціологічних компаній

Введення

Найбільш рутинної частиною роботи соціологів є анкетування досліджуваних груп людей і занесення отриманої інформації в базу даних для подальшої обробки. Таким чином, актуальними завданнями є спрощення та прискорення робіт, пов'язаних зі складанням анкет, введенням і виведенням даних.

У статті показано, як можна успішно використовувати платформу FossLook для автоматизації роботи компаній, що займаються соціологічними дослідженнями.

Зберігання даних соціологічних опитувань

Основним інструментом соціологічного дослідження є анкета, що складається з набору питань, пов'язаних з завданнями дослідження. У той же час різні соціологічні анкети часто використовують загальні стандартні питання, наприклад, стать, вік, рівень доходу і т.д., а також шаблони відповідей.

Використовуючи функцію "Бібліотеки документів" FossLook ви можете легко спроектувати будь-які анкети для соцопитувань, а також довідники, які дозволять вам швидко ввести відповіді при обробці результатів анкетування.

В результаті всі введені дані будуть зберігатися в єдиній базі з можливістю швидкого пошуку і виведення необхідної інформації. Нижче на прикладах буде детально розглянуто як організувати зберігання даних соцопитувань в системі FossLook.

Приклад анкети

Розглянемо, як створити в системі просту анкету, що оцінює, наприклад, ставлення певної групи людей до занять спортом:

Ваша стать?

 • чоловіча
 • жіноча

Ваш вік?

 • 17-20
 • 21-25
 • 25-30
 • 31-40

Як часто ви займаєтеся спортом?

 • Щодня
 • Декілька разів на тиждень
 • Декілька разів на місяць
 • Дуже рідко

Яка частина Вашої місячного бюджету витрачається на заняття спортом?

 • Практично нічого
 • до 5%
 • до 20%
 • понад 20%

За допомогою програми адміністрування створимо свій тип документу "Спорт опитувальник":

Створення соціологічної анкети

Тут поле "Стать" посилається на існуючий системний довідник. Поля "Вік", "Частота ...", "Бюджет ..." посилаються на новостворені довідники, які потрібно заповнити значеннями з анкети: "17-20", "Щодня", "до 5%" і т. д. Включена функція "Вкладені файли" дозволить вам додавати до картки опитувальника, наприклад, відскановані анкети, що були запованені вручну

Далі дайте доступ до папки , де будуть зберігатися анкети, всім користувачам, які будуть проводити інтерв'ю. Введіть також значення в створені довідники.

Співробітник, відповідальний за анкетування, зможе легко заповнити картку опитувальника і прикріпити до неї, наприклад, скан паперової версії:

Опитувальник для соціологічного дослідження

Вибір даних і експорт їх до файлу

Після занесення всіх результатів в базу даних системи, ви будете бачити їх у своїй папці приблизно в наступному вигляді:

Результати соцопитування

Ви можете відфільтрувати ці результати на свій розсуд, наприклад, вибрати анкети осіб жіночої статі:

Фільтрування даних соцопитування

Відібрані результати можна легко експортувати в зовнішній файл (csv) для подальшого аналізу в Excel або в спеціалізованих програмах для обробки статистичних даних:

Експорт даних соцопитування в файл Результати соцопитування в Excel

Висновки

Ми розглянули найпростіший приклад автоматизації роботи соціологічних компаній за допомогою платформи FossLook. Ви можете проектувати опитувальники будь-якої складності, швидко ввести, відфільтрувати і вивести дані для подальшої обробки в статистичних програмах.

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.