Skip Navigation LinksСтатті > Програма для складання розкладів занять

Розклад занять студентської групи

Вступ

У статті розглянуто приклад, як можна використовувати FossLook для автоматизації окремих аспектів навчального процесу, зокрема складання розкладів занять і доведення цих розкладів до відома учнів, дистанційної взаємодії між викладачами та студентами.

Передбачається, що сервер платформи FossLook встановлений в деякому навчальному закладі (назвемо його Університетом), що складається з підрозділів (факультетів), всередині яких діють кафедри з викладацьким складом. Також будемо вважати, що в системі заведені у якості користувачів викладачі та студенти Університету, які мають до неї доступ за допомогою клієнтських додатків платформи.

Запропоноване в статті рішення, звичайно, не вичерпує всіх питань автоматизації навчального закладу, але є прикладом використання FossLook для адміністрування навчальної діяльності.

Розглянемо наступні завдання, які нам необхідно виконати в рамках створення нашого рішення:

Тип документа "Заняття"

Перш за все, створимо власну бібліотеку "Навчальний процес" і тип документа"Заняття", який буде використовуватися для зберігання даних про навчальні заняття (пари). Даний документ буде містити наступні поля:

  • Група
  • День тижня
  • Предмет
  • Аудиторія
  • Час занять
  • Тип заняття
  • Викладач

Тут і далі використовуємо програму FossLook Адміністратор:

Тип документа

Відзначимо також функцію "Періодичні завдання", призначення якої буде розглянуто пізніше.

Тут всі поля крім "Викладач" є звичайними довідковими полями і пов'язані з відповідними довідниками:

Приклад довідника Час занять

Поле "Викладач" є посиланням на групу користувачів "Викладачі", яка повинна бути попередньо створена. Встановимо зв'язок наступним чином:

Спочатку скопіюємо в ієрархію довідників посилання на "Викладачі":

Копіювання посилання на групу користувачів

Далі в налаштуваннях поля "Викладач" встановимо його зв'язок з довідником "Викладачі":

зв'язування поля з довідником

Збережемо зміни.

Розклад занять на базі віртуальних папок

Тепер за допомогою фільтрів налаштуємо розклад занять для обраної студентської групи. Виберемо ієрархію "Папки" в "Заняття" і створимо підпапку, наприклад, "Гр. 101 Розклад занять".

Ієрархія папок

У діалозі створення даної папки налаштуємо фільтр (віртуальну папку FossLook) для відбору документів за полем "Група" з папки "Заняття" в поточну. Припустимо, сюди будуть потрапляти заняття для групи 101:

Умови для розкладу занять групи

Після заповнення папки "Заняття" тестовими даними в віртуальну папка "Гр. 101 Розклад занять" також потраплять документи:

Результат роботи фільтра документів

Наступним кроком буде створення віртуальних підпапок, що відповідають дням тижня. Тобто джерелом даних для віртуальної папки, наприклад, "Понеділок" стане віртуальна папка "Гр. 101 Розклад занять", а умовою для фільтра - "День тижня=Понеділок":

Тижневе розклад

Скопіюємо папку "Понеділок" і вставимо її у ту ж саму ієрархію підпапок розкладу групи, перейменуємо її, наприклад, у "Вівторок" і змінимо умову відбору документів, аналогічним чином поступимо і з іншими днями тижня.

Зазвичай папки відсортовані в алфавітному порядку. Для того щоб змінити цей порядок, на закладці "Властивості папки" в папці верхнього рівня встановимо прапорець "Користувацьке сортування підпапок" і розставимо дані папки в потрібному порядку:

Сортування папок

Аналогічним чином за допомогою "copy-past" і відповідного налаштування фільтрів можна створити кілька віртуальних папок, наприклад, для іншої студентської групи або викладача або для конкретної аудиторії (якщо ми збираємося стежити за тим, щоб не було "накладок" - різних занять в один і той же час в одній аудиторії). Варіанти віртуальних папок

Права доступу для студентів і викладачів

Прийшов час надати доступ студентам до розкладу занять. Спочатку створимо для прикладу тестову студентську групу №101 і помістимо в неї користувачів системи - студентів Університету. На практиці можна було б створити одного користувача, що представляє студентську групу і видати його логін/пароль всім студентам, учасникам групи.

Спеціальне довідник - група студентів

Далі налаштуємо доступ рівня "Читач" до папки "Гр. 101 Розклад занять" для студентів гр. 101. Вимикаємо успадкування прав доступу від кореневої папки "Заняття" і додаємо групу "Співробітники Група 101":

Надання доступу групі користувачів

Зазвичай студентам буде надано доступ до папки з розкладом рівня "Читач" - цього достатньо:

Рівень доступу - Читач

Якщо зайти до програми FossLook Клієнт від імені деякого студента, що входить до групи, його робоче місце буде мати вигляд:

Розклад занять на робочому столі студента

Аналогічним чином можна дати права доступу викладачеві на віртуальну папку з його особистим розкладом. Тоді робоче місце викладача буде виглядати приблизно так:

Розклад занять на робочому столі викладача

Нагадування для студентів

І нарешті, дамо можливість викладачам Університету дистанційно відправляти завдання студентам, нагадувати їм про майбутні заліки, іспити та інші заходи. Для цього скористаємося функціональністю зовнішнього модуля "Періодичні завдання", який повинен бути попередньо підключений і запущений:

Періодичні завдання

В ієрархії папок "Періодичні завдання" створимо папку "Нагадування":

Папка для напоміананій

Тепер треба зробити так, щоб ця папка була у кожного викладача Університету для створення різного роду нагадувань студентам. Кожен викладач повинен бачити тільки ті записи, які він ввів особисто. Для вирішення цього завдання створимо шаблон користувача "Викладач" за допомогою програми для розширеного адміністрування:

Шаблон користувача

Для початку просто скопіюємо існуючий шаблон "Користувач пошти" в папку шаблонів і перейменуємо його (поле "Ім'я" на закладці "Об'єкт"), наприклад, в "Викладач". Далі скопіюємо і вставимо у відповідні місця, як показано на малюнку вище, папку "Нагадування" (як копію) і групу "Викладачі" (як посилання).

В результаті при створенні нового користувача за шаблоном "Викладач" йому буде відразу передаватися копія папки "Нагадування" з усім правами, а також користувач буде автоматично поміщатися до групи "Викладачі":

Шаблон користувача - застосування

Нарешті у нашого тестового викладача стала доступна папка "Нагадування", і ми можемо створити в ній документ. Виберемо у якості одержувачів повідомлення студентів з групи 101 і "нагадаємо" їм, наприклад, про залік:

Створення нагадування

У призначений термін повідомлення прийде адресатам в їх поштові папки:

Нагадування прийшло

Як було згадано раніше, при проектуванні документа "Заняття" була включена функція "Періодичні завдання", а це означає, що створювати ці завдання можна також безпосередньо з інтерфейсу картки заняття. Надамо право створення періодичної задачі (нагадування) тільки викладачам. Для цього виберемо папку "Заняття" в ієрархії бібліотек документів і викличемо на ній з контекстного меню діалог "Дозволи":

Просунуте налаштування доступу

В результаті даного налаштування викладач зможе зі свого розкладу вибрати заняття і створити пов'язану з даним заняттям завдання (нагадування) для студентів:

Домашнє завдання - автоматизація

Висновки

На базі платформи FossLook нами було створено невелике рішення для організації навчального процесу в вузі, не вдаючись до програмування. Його можна вдосконалювати, наприклад, у напрямку автоматизації документообігу в навчальному закладі. Якщо ви бажаєте використовувати дане рішення, але з доопрацюванням окремих функцій, наприклад, розрахунок і розподіл навчального навантаження на викладачів, генерація звітів, тощо - звертайтеся до нас, ми обговоримо всі можливості.

© 2001-2024 ФОСС-Он-Лайн. Всі права захищені.